Jag hoppas att du kommit igång med att spara minst 10 % av all din inkomst. Som jag tidigare nämnt är det inte nödvändigt men bra att komma igång med sitt sparande tidigt i livet. För även om din pengamaskin kommer att växa långsamt i början så är det dina första kronor som kommer att generera den största inkomsten i framtiden.

Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it … he who doesn’t … pays it.

Albert Einstein

Anledningen till det är det som Einstein kallade “Världens åttonde underverk” – exponentiell ränta. Detta innebär att att de pengar du sparar kommer att generera ränta (passiv inkomst). Om du återinvesterar räntan kommer du dessutom att få ränta på räntan. Du förstår nu att detta i längden leder till enorma inkomster.

En investering på 1000 kr med en ränteinkomst på 10 % ger dig 1100 kr vid årets slut. Om du återinvesterar dina 100 kr kommer du år 2 att få 10 % på 1100 kr vilket motsvarar en inkomst år 2 med 110 kr. Du kommer därför vid slutet av år 2 att ha 1210 kr på kontot. Med tiden förvandlas tillväxten som nu är exponentiell till en kraftig pengamaskin.

Låt oss titta på några exempel nedan.

Exempel 1 – Du sparar 2000 kr varje månad i 25 år men återinvesterar inte räntan. Efter 25 år kommer du att ha 600 000 kr på kontot. Utvecklingen är linjär.

Exempel 2 – Om du istället återinvesterar din ränta kommer du efter 25 år med en rimlig avkastning om 7 % att ha hela 1 566 000 kr. Titta på diagrammet och notera att kurvan inte är så brant de första åren men blir allt brantare för varje år. Det är kraften i exponentiell utveckling och leder i detta fall till att din avkastning varit mycket större än dina egna insättningar.

Nu kan vi experimentera vidare med vår nya kunskap för att se hur små skillnader i vårt sparande kan ge stora effekter på vår ekonomiska utveckling.

Exempel 3 – Många har nog redan någon form av grundkapital men vi väljer att sätta denna summa rätt låg. Säg att du startar med 10 000 kr i sparande. Vi utgår dessutom ifrån medianlönen i Sverige vilket innebär att vårt månadssparande skulle kunna ligga på omkring 2500 kr om vi förutsätter att vi sätter av 10 % av vår lön. Eftersom vår lön förhoppningsvis ökar med åren kan vi välja att öka vårt sparande med 1% varje år. Genom att utgå från dessa antaganden som de flesta bör kunna imitera kommer vi istället att efter 25 år ha hela 2 127 000 kr. Det är en enorm skillnad från exemplet ovan och allt vi gjorde var att öka sparandet med 500 kr / månad samt årligen öka vårt sparande med 1 %.

Små ansträngningar gör stor skillnad i ditt sparande i längden. Varje krona som du sätter av till din pengamaskin kommer att med exponentiell kraft att ta dig närmare miljonen och ekonomiskt oberoende. Tänk på det varje gång du köper en dyr kaffe på Espresso House. En latte kan kosta dig 40 kr. Om du som många andra köper minst 10 koppar i månaden kommer det redan efter 10 år att resultera i 70 000 kr som du istället kunde haft som motor i din pengamaskin som årligen kunde genererat stora passiva inkomster. Om du tänkte likadant vid andra småköp skulle ditt sparande öka mycket snabbare och din första miljon inte alls vara långt bort? Det behöver inte handla om att missunna sig saker utan att tänka om. Du behöver inte avstå från kaffe men det kanske ändå funkar lika bra att ta med sig eget kaffe eller nöja sig med kaffet i automaten på jobbet.

Med ränta på ränta-effekten kommer varje litet beslut du tar för att öka ditt sparande ge stor effekt i längden.

*Business photo created by gpointstudio – www.freepik.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.